Historie

1962

založení podniku.

1972

je uvedena do provozu nová budova určená výhradně pro výrobu 100% pekařských směsí. Jsou zavedeny výrobní linky pro výrobu makových a lískooříšových náplní.

1984

následuje přístavba západní části a také rozšíření skladu a provozních budov. Je nově vybudována pražírna oříšků.

1987

je instalován vysoce výkonný homogenizátor s přidruženou balící linkou a paletovacím zařízením. Tím se zásadně sníží doba mísení a zvýší se přesnost mísení.

1989

je plně automatizována a počítačem řízena veškerá oblast produkce a převažování výrobků.

1990

Diamant se stal součástí obchodní skupiny Werhahn.

1992

je vystavena nová zkušební a vývojová pekárna.

1996

instalace termické linky ke zpracování surovin s extruderem a vlastním výrobníkem páry.

1997

Uvedení bio značky Nimm Natur.

1998

probíhá výstavba vysokoregálového skladu včetně stojanů s automatickou správou palet – došlo k navýšení kapacity skladu.

2000

Uvedení značky "Backidee".

2004

Uvedení značky "Original Bäcker".

2005

Rozšíření značky "Original Baker" na hlavní mezinárodní trhy.

2010

dokončena výstavba moderní skladové a administrativní budovy v Klíčanech u Prahy. Provoz nového komplexu byl zahájen v květnu 2010. Součástí nově vzniklého objektu se stalo školicí centrum, kde společnost pravidelně provádí odborné semináře pro své klienty a širokou pekařskou veřejnost. V areálu sídla společnosti se nachází také nový centrální sklad, jehož výstavbou je zajištěna skladová kapacita pro další expanzi firmy.