Historia

1962

Założenie przedsiębiorstwa.

1972

Uruchomienie nowoczesnych urządzeń do produkcji nadzień w nowej hali produkcyjnej.

1984

Rozbudowa i powiększenie magazynu wysokiego składowania i hali produkcyjnej oraz budowa nowoczesnego działu obróbki i przetwarzania orzechów laskowych.

1987

Zainstalowanie nowoczesnego mieszalnika z automatycznym pakowaniem i paletowaniem.

1989

Zainstalowanie systemu komputerowego w dziale produkcji do pełnego zautomatyzowania całej produkcji.

1990

Diamant zostaje członkiem Grupy-Werhahn.

1992

Budowa piekarni rozwojowo-badawczej.

1996

Zainstalowanie urządzenia termicznego wraz z parownikiem, ekstruderem oraz własnym wytwarzaniem pary do obróbki surowców.

1997

Wprowadzenie marki BIO Nimm Natur

1998

Rozbudowa magazynu wysokiego składowania z automatycznym sterowaniem paletami oraz powiększenie magazynu.

2000

Wprowadzenie marki "Backidee".

2004

Wprowadzenie marki premium "Original Baker".

2005

Wprowadzenie marki premium "Original Baker" na rynki międzynarodowe.